Länsi-Vantaan Vihreiden hallituksen jäsenet 2024

Vuosikokouksessa syksyisin kaikki jäsenemme valitsevat hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi.
Hallituksen tehtävänä on edistää yleiskokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen toimintaa. Yhdistykselle vahvistetaan myös vuosittain budjetti ja rahankäyttöä seurataan tilinpäätösten avulla.

 

Timo Huhta, puheenjohtaja

Projektipäällikkö, diplomi-insinööri

Vantaanlaakso

Olen syntyperäinen vantaalainen, aktiiviliikkuja ja kahden lapsen isä. Toimin kunnallisessa luottamustehtävässä Vantaan kaupunkitilalautakunnan varajäsenenä ja kuulun Länsi-Vantaan vihreiden hallitukseen. Mukaan politiikkaan lähdin vuonna 2021 osallistumalla kuntavaaleihin.

Haluan rakentaa taloudellisesti menestyvää ja oikeudenmukaista kaupunkia, missä panostetaan kasvuun ja kestävään kehitykseen, lasten ja nuorten hyvinvointiin, laadukkaisiin ja toimiviin kuntapalveluihin sekä liikuntapaikkoihin ja virkistysalueisiin. Tulevaisuudessa haluan nähdä vihreiden linjan entistä talouspainotteisempana, astetta maltillisempana ja lähempänä yleispuolueeksi soveltuvaa linjaa.

www.timohuhta.fi

Sirpa ”Siru” Kauppinen, varapuheenjohtaja

Ympäristötekniikan M.Sc. kaupunginvaltuutettu

Hämeenkylä

Olen ajanut mm. vanhusten kotipalvelun, hoivan ja kuntoutuksen parantamista, kaikille hyvää perusopetusta ja varhaiskasvatusta, poliitikkojen sidosten julkisuutta, sisäilmaongelmien ratkaisua, sujuvaa julkista liikennettä sekä lasten ja nuorten psykiatrian resursseja. Ilmastonmuutoksen torjunta tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Erityisen tärkeää ovat paikalliset lähimetsät ja polut sekä luonnon monimuotoisuus. Myös Myyrmäen katutaide ja kaikenlainen kulttuuri sykkii sielussa.

www.sirpakauppinen.fi

Tuomas Mutanen, taloudenhoitaja

Tekniikan tohtori, aivotutkija

Pähkinärinne

Tärkeimpänä tavoitteenani aluevaaleissa on järjestää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaille kattavat sosiaali- terveydenhuollon lähipalvelut sekä turvata tähän työhön riittävät henkilöstöresurssit. Toimivat lähipalvelut tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa, sillä ne vähentävät yksityisautoilun tarvetta. Terveydenhuollosta ei tule säästää kitsastelemalla työntekijöiden palkoista tai työvoiman määrästä; palveluiden ulkoistaminen vuokratyövoimalle voi tulla huomattavasti omaa henkilökuntaa kalliimmaksi.

www.tuomasmutanen.fi

Mikko Korpela, jäsenvastaava

Tietotekniikan DI

Pähkinärinne

Olen maalla kasvanut, opintojen kaupungistama ihminen ja vantaalainen vuodesta 2012. Nautin tietojenkäsittelystä, retkeilystä ja kulttuurista kohtuullisina annoksina.

Sari Järveläinen, hallituksen jäsen

Tietotekniikan DI

Vantaa

Koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri ja sähköautomaatioinsinööri, opiskelen YAMK-tutkintoa Metropoliassa. Uteliaisuus ajaa ajamaan ja tutkimaan asioiden todellista olemusta, lähiluonnon, avoimuuden ja toisten tukemisen puolesta.

Puheenvuoro: Sari Järveläinen

Tuomas Suppa, hallituksen jäsen

 

 

Kari Laalo, sihteeri

IT-yrittäjä

Pähkinärinne

Olen työskennellyt pitkään IT-alalla. Siirryin yrittäjäksi, kun perustimme tunnistamisen teknologiayrityksen.

Olen uusi vihreissä ja politiikassa. Koen, että jokaisella velvollisuus tehdä hyvää. Paikallisessa järjestötoiminnassa olen ollut mukana jo pitkään. Olen alkanut yhä enemmän huolestua maailman ja demokratian tilasta. Tarvitsen vielä lisää kokemusta vaikuttamistyöstä ja opin varmasti kokemuksen kautta lisää siitä, mitkä ovat tärkeimpiä ja tehokkaimpia vaikuttamiskeinoja sääntöpohjaisen tasapainoisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan vahvistamiseen sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseen.

Paikallisesti haluan olla vaikuttamassa aktiivisen liikkumisen puolesta. Vantaallakin täytyy hidastaa autoistumista ja edistää aktiivisen liikkumisen muotoja, kuten kävelyä ja pyöräilyä. Kävelyn ja pyöräilyn jälkeen joukkoliikenteen täytyy olla vaihtoehtona etusijalla ennen oman auton käyttöä.

www.karilaalo.fi