BLOGI

Kirjoittajina länsivantaalaisia jäseniä, kunnanvaltuutettuja, aktiiveja ja vieraita. Kaikilla kiinnostuneilla jäsenillämme on mahdollisuus saada tunnukset ja kirjoittaa julkaisuja tähän blogiimme.
Julkaisut kirjoitukset edustavat ensisijaisesti kirjoittajiensa ajatuksia sekä näkemyksiä, eivätkä ole Länsi-Vantaan Vihreät r.y.:n virallisia kannanottoja.

 

Kevään alun blogimerkintöjä

Länsi-vantaalaiset poliitikot ja vihreät aktiivit ovat olleet jälleen kirjallisesti aikaansaavia. On aika taas koostaa viimeaikaiset kirjoitukset linkkilistan muotoon. Etenemme jälleen kirjoittajissa aakkosjärjestyksessä ja heidän kirjoituksissaan kronologisesti...

read more

Kooste alkuvuoden blogimerkinnöistä

Sivuston ylläpitäjä ei ole aivan ehtinyt pysyä mukana alkuvuoden kiivaassa blogiartikkelien tahdissa. Alta löydät linkit alkuvuonna länsi-vantaalaisten vihreiden viimeisimpiin blogiartikkeleihin. Sari Järveläinen 15.3.2024: A- Talk työmarkkinariita- mitä itse tekisin?...

read more

Linnaisten metsä suojeltava

Kaupungintalolla kävi hieno delegaatio Linnaisten metsän asialla. Suurkiitos ja kumarrus aktiivisille asukkaille! Valtuuston kokouksessa aloite Linnaisten metsän suojelusta sai 21 allekirjoitusta, joten aloite tulee asianmukaisesti valtuustossa käsiteltyä. Kaava...

read more

Mirva Pajanne: Mitä on köyhyys?

Mitäkö köyhyys on? Voisimmeko ajatella, että köyhyyteen voi liittyä esimerkiksi heikkolaatuista tai riittämätöntä ravintoa, terveydenhuoltoa tai koulutusta. Köyhyydessä on myös vaikeaa hankkia välttämättömiä perustarvikkeita. Työttömyys ja työkyvyttömyys voivat johtaa...

read more

Aleksi M Saveliev: Tuleeko selkokielestä pelastusrengas?  

”Vuoden 2019 lopussa Vantaalla puhuttiin äidinkielenä   suomen, ruotsin ja saamen lisäksi 120 eri kieltä.   Suuralueilla käytössä olevien vieraiden kielten määrä vaihteli   Myyrmäen 98 kielestä Kivistön 74 kieleen…”  (VANTAAN VÄESTÖ 2019/2020 Elina Parviainen)   ...

read more

Mikko Viilo: Länsi-Vantaan pikaraitiotiet

Kirjoitin muutama viikko sitten artikkelin pääkaupunkiseudun pikaraitioteistä ja Vantaan ratikasta (LINKKI). Saamistani kommenteista suurin osa koski Länsi-Vantaata, jota en juurikaan käsitellyt, koska tänne tulevat raiteet eivät ole vielä ajankohtaisimpien hankkeiden...

read more

Алекси М Савельев: Что делать и кто виноват?

Aleksi M Saveliev  Два классических вопроса, которые сопровождаю человечество на протяжении все его истории. Они обостряются в кризисные моменты и утихают во времена общего достатка и изобилия. Любой кризис порождает неуверенность и страх перед будущим, а также дает...

read more

Pähkinärinne tiivistyy – katoaako lähiluonto?

Osallistuin mielipiteelläni Pähkinärinteen kaavarungon 014900 suunnittelun vaikuttamiseen ja kommentointiin - evästykseksi virkamiehille ja tuleville päättäjille.Pähkinärinteen kaavarungon suunnittelu on alkuvaiheessa, joten nyt on hyvä kaikkien asukkaiden olla...

read more

Gurmann Saini: Arvokkaat lomapäivät

Toivon, että juhlapyhät ovat antaneet kaikille mahdollisuuden nollata ajatuksia, suunnata katse kohti uusia haasteita ja levätä. Myös heille, joiden velvollisuudet ja työt eivät mahdollistaneet perinteiseksi miellettyä lomaa. Eräs näistä “ammattiryhmistä” ovat ...

read more

Gurmann Saini: Oi rakas Suomi

Olet antanut minulle paljon. Itsenäisyytemme ansiosta minulla on ollut vapaus opiskella, tehdä töitä ja yrittää, harjoittaa uskontoa ja puolustaa rauhaa, hyvinvointia ja heikommassa asemassa olevia.   Rakkaus tätä maata kohtaan on kasvattanut minusta vaikuttajan. Se...

read more

Miesten asialla

Länsi-Vantaan Vihreissä on iso joukko miehiä toimimassa Vantaan suurimmassa Vihreässä paikallisyhdistyksessä. Se näkyy uskoakseni monella eri tapaa hahmottaa maailmaa ja tehdä politiikkaa. Olemme olleet esimerkiksi kärkijoukoissa laajentamassa politiikan tekoa...

read more

Luhtitien jatke – uhka vai mahdollisuus?

Vihdintieltä pääsee tulevaisuudessa kulkemaan autolla Luhtitien läpi Louhelaan ja Myyrmäkeen. Rakennustyöt alkavat ensi vuonna ja samassa muutetaan joukkoliikennettä. Kadun jatkeen rakentaminen on ollut vuosikymmenien kiistelyn kohde. Osa paikallisista asukkaista on...

read more

Pride -kannanotto: Meillä voit olla Sinä! 

Pride on täällä taas, tosin muutaman kuukauden myöhässä. Parempi toki myöhään kuin ei milloinkaan. Vantaalaiset vihreät ovatkin osallistuneet viime vuosina monien muiden vantaalaisten tavoin Helsinki Pride- tapahtumiin ja kulkueeseen aktiivisesti. Vantaa on jo pitkään...

read more

Sirpa Siru Kauppinen: Päätökset julki

Päätöksenteon läpinäkyvyys on vihreiden agendalla. Sain omassa kaupungissani päättäjien sidokset kootusti julki kaupungin Internet-sivuille, ja valtuuston äänestyspäätökset (mitä kukin on äänestänyt) myös julkaistavaksi. Tämä ei ole itsestään selvää. Ja lehdistöhän ei...

read more

Vantaallakin voisi olla puistokummeja

Monet vantaalaiset ovat heränneet lähiympäristönsä roskaantumiseen. Moni osallistuu erilaisiin siivoustalkoisiin silloin tällöin. Yhä useampi kuntalainen haluaisi pitää huolta ympäristöstään vaikka joka päivä. Yksi keino vantaalaisten osallisuuden lisäämiseksi on...

read more

Monipuolinen ja tiheä joukkoliikenne

Helsingin seudun liikenne, HSL, on suunnitellut uudistavansa Länsi-Vantaan bussilinjaston vuonna 2022. Suurin ehdotettu muutos olisi, että moni suora bussiyhteys Helsingin keskustaan lakkautettaisiin ja tilalle rakennettaisiin runkolinjoja ja lisäksi syöttöliikennettä...

read more

Ikääntyneistä huolenpitoa

Suuri määrä ikääntyneitä asuu kotona, jossa heistä ei huolehdi kukaan. Länsi-Vantaalla on omakotialueita ja kerrostaloja, joihin ikääntynyt unohtuu asumaan ilman, että kukaan oikeastaan kaipaa tai edes huomaa häntä. Heikentyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä...

read more

Sairaan siisti Länsi-Vantaa

Kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuksia pitää huolta omasta ympäristöstään ja lähiluonnostaan. Tällaisia toimintamuotoja ovat esimerkiksi kevätsiivoustalkoot, purotalkkareiden ja lähimetsäoppaiden vetämät puro- ja vieraslajitalkoot sekä kummipuistotoiminta....

read more