Vihdintieltä pääsee tulevaisuudessa kulkemaan autolla Luhtitien läpi Louhelaan ja Myyrmäkeen. Rakennustyöt alkavat ensi vuonna ja samassa muutetaan joukkoliikennettä. Kadun jatkeen rakentaminen on ollut vuosikymmenien kiistelyn kohde. Osa paikallisista asukkaista on ollut huolissaan erityisesti liikenteen ja siitä aiheutuvan melun lisääntymisestä sekä luontoyhteyden katkeamisesta Raappavuoren lähistöllä. Lisäksi liito-oravan elintilasta on esitetty huolta.

Luhtitien yhteys muuttaa koko Länsi-Vantaan joukkoliikenneyhteyksiä Helsinkiin ja Myyrmäkeen. Elokuussa 2022 voimaan astuva Vihdintien uusi linjasto hyväksyttiin keväällä HSL:n hallituksessa. Luhtitien uutta katuyhteyttä tulee jatkossa käyttämään uusi runkolinja 300. Reitti kulkee Elielinaukiolta Pähkinärinteen kautta Luhtitielle ja siitä Myyrmäkeen. Tämä korvaa suurimman osan nykyisistä seutulinjoista Vihdintiellä. Runkolinja 300 liikennöitäisiin pääosin kymmenen minuutin vuorovälillä ja sitä ajettaisiin varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan, myös viikonloppuisin.

Varistolaiselle 300 -runkolinjan avulla yhteydet paranevat Helsinkiin ja kehäradalle kuljettaessa ”kunniakierros” Pähkinärinteen kautta poistuu. Mahdollisesti Variston asuntojen arvokin nousee yhteyksien parantuessa. Toisaalla, esimerkiksi Hämeenkylässä ja Vapaalassa, joukkoliikenteen uudelleenjärjestelyt ovat aiheuttaneet huolta yhteyksien heiketessä. Nykyisten suorien yhteyksien tilalle tulee liityntäyhteyksiä runkolinjalle. HSL:n tarkoitus on muuttaa läntisen Vantaan bussien reittejä ja aikatauluja niin, että linjoilla pääsisi tiheästi Kehäradan asemille tai niiltä voisi vaihtaa sujuvasti runkolinjoille.

Remontin aikana Luhtitie saa uuden ilmeen koko matkaltaan. Vantaan kaupunkiympäristön esittelyn mukaan Luhtitien vanhalla katuosuudella säästetään nykyistä lehmusrivistöä mahdollisimman paljon. Katuosuutta päivitetään rytmittämällä sitä erilaisilla kasvillisuustyypeillä. Samalla kurtturuusut poistetaan välikaistoilta. Lisäksi tarvitaan meluaitoja, liikennevaloja ja muita turvallisuutta edistäviä katuratkaisuja koko Luhtitien varrelle, onhan lähistöllä esimerkiksi suuri Hämeenkylän koulu satoine oppilaineen.

Uuden katuosuuden myötä Pellaksenoja siirretään kulkemaan toista reittiä. Kaupunkiympäristön mukaan liito-oravalle jätetään kulkureitti säilyttämällä metsäinen osuus Raappavuoren juurella nykyiseen puustoon tukeutuen. Uutta rakentamista ja katuosuutta on kaavoitettu Luhtitien toiseen päähän, jotka ovat nimeltään Kelokuusenpolku ja Kelokuusenrinne. Viljelypalstat järjestellään uudelleen, lisäksi rakennetaan uusi matonpesupaikka. Vapaalanaukion koirapuistoa korjataan ja Myyrmäen suunnassa oleva koirapuisto saa uuden paikan metsiköstä läheltä urheilupuistoa.

Onnistuuko kaupunki tässä rakennusprojektissa, on monen tekijän summa. Toivottavasti asukkaita kuunnellaan rakentamisen aikana ja lisäksi luontoarvoja ja liito-oravia arvostetaan, kun Luhtitietä lähdetään uudelleen rakentamaan.

Hanski Seppänen