Pride on täällä taas, tosin muutaman kuukauden myöhässä. Parempi toki myöhään kuin ei milloinkaan. Vantaalaiset vihreät ovatkin osallistuneet viime vuosina monien muiden vantaalaisten tavoin Helsinki Pride- tapahtumiin ja kulkueeseen aktiivisesti. Vantaa on jo pitkään ollut Suomen monikulttuurisin kaupunki. Kulttuurien ja puhuttujen kielien kirjon lisäksi koko moninainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kirjo ovat osa vantaalaista elämänmenoa.

Länsi-Vantaan Vihreät (LäVi) ajaa toiminnassaan vihreitä arvoja paikallisesti. Meille oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä. Haluamme, että jokainen vantaalainen kohdataan eritoten kunnan peruspalveluissa häntä kunnioittaen, ilman syrjintää tai esimerkiksi hetero-olettamusta. Viranomaisilla tulee olla taitoa palvella ammatillisesti kuntalaisia heidän taustastaan riippumatta. 

Meillä LäVissä on kaiken toiminnan ja tekemisen ytimessä huomioitu se, että jokainen voi kokea olevansa oma itsensä ja osallistua juuri sellaisena kun on. On tärkeää, että jokainen voi kokea olevansa turvassa, kun osallistuu erilaisiin poliittisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Vihreät valtakunnallisesti sekä Vantaan Vihreät Nuoret puhuvat turvallisemmasta tilasta. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on ilman pilkkaa, syrjintää, vähättelyä tai häirintää. Ei siis tehdä oletuksia henkilöistä (sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai esimerkiksi terveyteen liittyen), ei nolata ketään, ei kosketa muihin ilman lupaa, kunnioitetaan toisia ja käsitellään muun muassa arkoja aiheita kunnioittavasti. Turvallisemmassa tilassa ei arvostella muita. Kouluissa ja työelämässä epämiellyttävään ja häiritsevään käytökseen kaikkien tulee puuttua. 

Olet tervetullut Länsi-Vantaan Vihreisiin juuri sellaisena kuin olet! Tehdään yhdessä Vantaasta kaikille parempi paikka asua!

Iloista Pride -viikkoa!

Länsi-Vantaan Vihreät r.y.