Vantaan yleiskaavan 2020 tulevaisuuden näkymiä Länsi-Vantaan kannalta

Vantaalla on valmisteltu viime vuodet uutta yleiskaavaa, jonka hyväksymiskäsittely jatkuu tammikuussa 2021 kaupunginhallituksessa. Sieltä asia etenee valtuustoon hyväksyttäväksi, joka voi hyväksyä yleiskaavan tammikuun 2021 lopussa. Yleiskaavaselostuksen (16.11.2020) mukaan kasvu painottuu erityisesti keskuksiin, joista Vantaan läntinen keskus Myyrmäki vahvistuu ja laajenee merkittävästi. Myyrmäki mainitaan Vantaan yhtenä kolmesta monikeskuksista kaupungin ytimistä (Tikkurilan ja Aviapoliksen lisäksi), jota aiotaan vahvistaa mahdollistamalla siihen voimakasta laajentumista ja tiivistymistä.

Myyrmäen kehittämiselle onkin tarvetta. Esimerkiksi Myyrmäki -liikkeen huolena on ollut Länsi-Vantaan keskuksen kutistuminen pelkästään asumisesta koostuvaksi kaupunginosaksi. Pelko uinuvasta nukkumalähiö-Myyrmäestä tarkoittaisi, että lännestä puuttuisi tulevaisuudessa työpaikkojen lisäksi erilaiset monipuoliset lähipalvelut ja kaupan keskittymät. Yleinen kehityksen suunta on ollut alaspäin niin Martinlaaksossa kuin Myyrmäessäkin. Martinlaakso on ollut mukana myönteisen erityiskohtelun ohjelmassa. Paljon paremmin ei mene Myyrmäessäkään, jossa ennusmerkit syrjäytymisestä osoittavat lisääntymistä. Lännessä huoli on noussut, että Vantaan kaupungin virkamiesten kiinnostus läntisten kaupunginosien kehittämisestä on nuupahtanut itäisen ja keskisen alueen kehittämisen vuoksi. Länsimäki ja Hakunila ansaitsevat ratikkayhteytensä, mutta paljon tekemistä on myös lännen ikääntyneissä kaupunginosissa.

Minne Myyrmäki tulevaisuudessa laajenisi? Luontevaa korkean rakentamisen tiivistämistä olisi pitkin Kehärataa pohjoiseen. Kävelyetäisyydellä toisistaan ovat Myyrmäen, Louhelan, Martinlaakson ja Vantaankosken asemien nauhakaupunkimainen kokonaisuus, jota tulisi kehittää urbaaniksi kaupunkikulttuurin keskukseksi. Toinen luonnollinen kehittämisalue Myyrmäestä länteen olisi heikosti kehittynyt Vapaalan reunalla sijaitseva kerrostaloalue Rajatorppa, jota ei ole useisiin vuosikymmeniin (jos lainkaan?) uudistettu. Tämä olisi myös luonnollinen reitti läntiselle pikaratikalle Myyrmäestä esimerkiksi Leppävaaraan tai Vihdintietä etelään. Yleiskaavaselostuksessa esitetään muiksi joukkoliikenteen runkoyhteyksiksi Myyrmäen alueella nykyisen bussirunkolinjan 560 varaus raitiotieksi (”Jokeri 2”) sekä Helsingin yleiskaavan Vihdintien raitiotien jatke Vihdintieltä Raappavuorentien kautta Myyrmäkeen tai Malminkartanon kautta Myyrmäkeen. Lisäksi varauduttaisiin raitiotien jatkeeseen Vihdintien ja Rajatorpantien liittymästä kohti Leppävaaraa. 

Lännessä asuvat ovat huomanneet, ettei Itä-Vantaa ehkä Jumboa lukuunottamatta välttämättä ole heille luontainen kiinnostuksen kohde vaan pikemminkin liikenneyhteydet eteläiseen Helsinkiin ja läntiseen Espooseen ovat kiinnostavampia. Yleiskaavaselostuksen mukaan Myyrmäen ja Pakkalan väliselle runkoyhteydelle tutkittiin liikenne-ennusteilla useita eri vaihtoehtoja. Vaikka yhteyden matkustajamäärät vuodelle 2050 ovat myös ennusteen mukaan liian pieniä itä- ja länsi-Vantaan yhteyden toteuttamiseksi vielä silloin raitiotienä, niin yhteys toimisi tulevaisuuden varauksena.

 

Tehdään tulevaisuuden Myyrmäestä Länsi-Vantaan urbaani keskus!

Hanski Seppänen


Posted

in

by

Tags: