Kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuksia pitää huolta omasta ympäristöstään ja lähiluonnostaan. Tällaisia toimintamuotoja ovat esimerkiksi kevätsiivoustalkoot, purotalkkareiden ja lähimetsäoppaiden vetämät puro- ja vieraslajitalkoot sekä kummipuistotoiminta. Vantaa osallistuu pääkaupunkiseudun yhteisiin siivoustalkoisiin, jotka järjestetään keväisin. Siivottavasta alueesta ja talkoiden ajankohdasta on hyvä sopia etukäteen kaupungin viheraluekunnossapidon kanssa, sillä roskaa kertyy huomattavia määriä. Kaupungin piiripuutarhureilta voi hakea itselleen roskapihdit, jolloin roskien keruu on siistiä ja vaivatonta. Asukasyhdistykset ja –järjestöt voivat halutessaan tehdä viheraluekunnossapidon kanssa sopimuksen jonkin puistoalueen kunnossapidosta.

Vihreät ovat saaneet vaikutettua poliittisesti ympäristöstä huolehtivaa ryhmää Vantaalle: palkatut lähiluonto-oppaat ja purotalkkarit. Lähiluonto-oppaat järjestävät esimerkiksi lapsiryhmille ohjattuja kierroksia lähiympäristöön. Purotalkkarit kunnostavat purojen ja jokien kutusoraikkojen taimenille ja pitävät vieraslajitalkoita kuten jättipalsamin kitkentää.

Yhdistyksemme on viime vuosina järjestänyt plogging- ja vieraslajien kitkentätapahtumia. Kannustamme jäseniämme pitämään omasta kaupungista huolta eri keinoin ja osallistumaan talkoisiin ja tapahtumiin. Haluamme lisätä vantaalaisten osallisuutta ja mahdollistaa asukaslähtöisten yhteisöllisten ympäristötapahtumien tekemistä. Lisäksi olemme vaikuttaneet siihen, että Vantaan 2020 talousarvioon tuli vaatimukset tehostaa vieraslajien torjuntaa talkooavulla ja siitä tiedottamista sekä selvittää lähiluontokummitoiminnan käynnistäminen osana lähiluonto-oppaiden verkostoa.

Hanski Seppänen